Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup

Den blaa Anemone

Siger man Den blaa anemone, siger man også Kaj Munk. Munk optog digtet i samlingen ”Den Skæbne ej til os”, der ikke kom i handelen. 

Men han lod også ”Anemonen” udgive som privattryk i 300 eksemplarer, der heller ikke kom i handelen. De blev trykt hos A. Rasmussens Bogtrykkeri i Ringkøbing, og nærværende udgave er en kopi af denne.

”Den blaa Anemone” må altså have betydet noget særligt for ham. På det store loftsrum i præstegården forærede han sin kone digtet med en meget smuk dedikation.

Senere skrev komponisten Egil Harder den smukke melodi til digtet, der absolut har været stærkt medvirkende til dets store udbredelse. Munk oplevede ikke selv den popularitet, som digtet fik. I bogen ses  Kaj Munks originalmanuskript til „Den blaa Anemone“.

ISBN 978-87-93081-09-3
59,95 kr.

RETUR