Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup
Bind 5 i serien LUFTKRIG OVER DANMARK 1940 - 45, fortæller en ganske anden historie end de første fire bind. Vi er her nået frem til slutningen af krigen. Næsten dagligt sender amerikanerne gigantiske luftflåder ind over Danmark og videre mod Berlin og andre mål i Nordtyskland.Ofte var der over 1500 fly i en sådan flåde. Om natten var det englændernes bombemaskiner som fyldte vort luftrum, men med de samme mål i Nordtyskland.
De tyske jagere i Karup kunne efterhånden ikke hamle op med overmagten. Benzinen var så knap, at man har eksempler på at flyene blev trukket af stude ud på startbanen, og sendt i luften uden opvarmning. Om dagen turde tyskerne overhovedet ikke vise sig i luften. De amerikanske Mustang-jagere, som fløj eskorte for bombeflyene, skød alt det ned de fik øje på.

Om natten derimod, forsøgte tyskerne at gøre modstand. Natjagerne havde fået radar i næsen, og fik yderligere informationer fra den store kommandobunker i Karup, som ved hjælp af store radarskærme på jorden kunne lede jageren frem til den engelske bombemaskine. På mange måder det samme system som skulle bruges i dag, hvis..!!

De tyske jagere havde naturligt nok kun meget få sekunder til at beskyde bombemaskinen, hvis den blev fundet i nattemørket. Derfor var bevæbningen også øget utroligt meget på natjagerne. Carsten Petersen har bl.a. fået oplysninger og instruktionstegning af den sidste kommanderende tyske jagergeneral, så vi i bogen får en forklaring på hvordan natjagerne opererede.

ISBN 87-87-89155-14-9    (01101990)
udsolgt

RETUR