Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup

Bollerup Boghandels Forlag


Klik på billedet og se mere om bogen!JAGTPERLER II
Kaj Munk modtog ofte breve fra folk. Om mange emner, men også om jagt. Nedenstående er svaret på et brev fra en forarget læser .....

79 sider 199,95 krJAGTPERLER
’Jagtperler - og andre naturbeskrivelser. Kaj Munks ikke tidligere udgivne jagtfortællinger’, er et stort udvalg af de af Kaj Munks jagtbreve, som ikke har været optrykte i bogform tidligere.

79 sider udsolgtKAJ MUNKS INFERNO
Kaj Munks opgør med diktaturet og demokratiet
Denne bog prøver at følge Kaj Munks politiske udvikling, som især kom til udtryk i avisartikler i Jyllands Posten og andre aviser. Man kan læse et udvalg af hans artikler fra hele perioden frem til mordet i 1944. Efter hver artikel har forfatteren kommenteret, så det er nemmere at forstå baggrunde og meninger i dag.

82 sider 150,00 krEt dykkereventyr
Historien om Jydsk Dykkerfirma, der blev til JD-Contractor A/S, er et forrygende dansk erhvervseventyr om en mand som ville have sin egen virksomhed, og som nåede sit mål trods store vanskeligheder undervejs. 

ca. 200 sider 200,00 krTil de kæreste af min landsmænd, børnene
Bogen indeholder Kaj Munks i alt tre børnebøger, nævnt her i den rækkefølge, hvori de i deres fulde længde er genoptrykt med de originale tegninger: ’JESUS‘ HISTORIER. Genfortalt for de små’, 1942, med illustrationer af Herluf Jensenius, ’DANMARK. Lidt om folk og fædreland fortalt de kæreste af mine landsmænd, børnene’, 1943, også illustreret af Herluf Jensenius og ’KNALDPERLER. Digte for børn mellem knap 3 og godt 70 år’, 1936, illustreret af Henrik Hansen.

100  sider 100,00 krDen blaa Anemone
Siger man Den blaa anemone, siger man også Kaj Munk. Munk optog digtet i samlingen ”Den Skæbne ej til os”, der ikke kom i handelen. 
Senere skrev komponisten Egil Harder den smukke melodi til digtet, der absolut har været stærkt medvirkende til dets store udbredelse. Munk oplevede ikke selv den popularitet, som digtet fik. Til højre Kaj Munks originalmanuskript til „Den blaa Anemone“.

20  sider 59,95 kr


TIL TOP

KNALDPERLER
I Kaj Munks Præstegård kan man se en lille sort lommebog.
Når jeg har stået med den i hånden, kan jeg næsten fornemme, hvordan digterpræsten Kaj Munk kan have gået med den i inderlommen, så han altid havde den med sig - klar til at skrive når dyr, mennesker eller naturen, gav anledning til, i et inspireret øjeblik at beskrive noget større i det små.
Lommebogen er fyldt af små skriblerier, digte, fikse fabler og børnevers.

51 sider 89,95 kr"Der skal komme en stor fredens dag engang"
Historien om Kaj Munk er en beretning, der udfordrer med sit krav om stillingtagen. Hvordan ville „jeg“ i den givne situation have handlet. Ville „jeg“ heroisk have kastet mig ind i kampen mod Nazi-Tyskland og alt, hvad det stod for i 1930’erne og under krigen - koste hvad det ville? Eller ville „jeg“ som et flertal af danske politikere samarbejde med Nazi-Tyskland og alt, hvad det stod for?
Bogen er også velegnet til undervisning i 6 - 10 klasse i fagene dansk, samfundskundskab, historie og religion.

102 sider 100,00 krVEDERSØ LOLLAND RETUR
I 70-året for mordet på Kaj Munk den 4. januar 1944 i Hørbylunde Bakker, i 80-året for rejsebogen „Vedersø-Jerusalem retur" og i 90-året for Kaj Munks tiltrædelse som sognepræst i Vedersø, udkommer denne bog „Vedersø-Lolland retur". –  en Kaj Munk antologi med en række spændende artikler.

102 sider udsolgtEN MAND OG HANS VÆRK
I år er det netop 50 år siden Leif E. Hansen kom til Ringkøbing med en plan. Han kom som tømrermester fra Ølstrup, til købstaden Ringkøbing som vinduesfabrikant - og en plan havde han. Det var hans drøm, at producere vinduer og døre rationelt og effektivt, ikke kun til nærområdet som i Ølstrup, men til hele Danmark.

84 sider 199,95 kr


TIL TOP

LØVSTRUP PLANTAGE
Hedeselskabet havde i 1874 havde anlagt i alt 37 plantager.
En af dem var Løvstrup Plantage.

Det var folk med stor indflydelse i de enkelte lokalområder, og som tilmed var stærkt interesserede i landbrugets udvikling, der gik forrest i plantageanlæggelsen. Da de havde rigeligere pengemidler end de fleste, kom de til at tegne deres del af billedet af det nye hedelandskab.

98 sider 199,95 krEN DAL I SØNDERVIG
Bogen fortæller om et af de ældste område i sommerhuslandet i Søndervig. Her har været sommerhuse i over hundrede år, og mange af de første familier ejer stadig husene. Anden verdenskrig ændrede rigtig meget p.g.a. de mange bunkers og de tyske soldaters misbrug, men ejerfamilierne genopbyggede eller byggede nyt efter krigen. Senere er udviklingen gået stærkt med forbedring af husene til moderne standard for de fleste. Et af de mest eftertragtede sommerhusområder i Danmark.

96 sider UdsolgtKONG HANS - Sandfærdige løgnehistorier
En historie om eventyreren KONG HANS fra Hvide Sande, der efter en vinter med hårdt skovarbejde højt mod nord, bliver ven med lapperne i det nordligste Sverige. Han laver senere en film om lappernes dagligdag. I Vestjylland arbejder han som murer, som journalist, som fisker, som campingplads ejer, som motelejer og meget mere - alt i alt et uhyre spændende livsforløb. KONG HANS tager mange rejser til Lapland mod nord og senere til Afrika i syd. Et fantastisk liv med mange utrolige oplevelser på vejen.

102 sider 199,95 krOmsorg Udvikling Forvandling
på Schuberts Minde

 

Ny opdateret udgave 2014.

111 sider 198,- krKæft, Trit & Knus
TV-serien KÆFT, TRIT & KNUS har for rigtig mange løftet en lille flig af sløret for dagligdagen på behandlingshjemmet Schuberts Minde i Ringkøbing. Måske har du lyst til at vide lidt mere. Denne bog er opbygget ud fra en række personlige interviews med i alt elleve børn og unge bosat på behandlingshjemmet. 

108 sider udsolgt


TIL TOP

SLUSERNE
Anlæggelsen af Sluserne i Hvide Sande var et meget omfattende arbejde, der begyndte i anden halvdel af 1920‘erne, hvor Afvandingsslusen og Kammerslusen projekteredes. De blev dog først færdigbygget i 1931. Afvandingsslusen har altid fungeret tilfredsstillende. Dog har uenighed om saltholdighed og vandstand i fjorden, og de deraf følgende ændringer i sluseregulativet givet problemer. 

96 sider 199,95 krBallegaard
Den 19. september 1944, under den tyske besættelse, blev det danske politi sat ud af kraft. Alle politistationer i Danmark blev stormet af tyske soldater og politiet blev afvæbnet. I alt ca. 2000 politifolk i København, Århus, Ålborg og Odense blev arresteret og ført til de tyske koncentrationslejre. 
Herluf Ballegaard var som den eneste fra Ringkøbing på sit første kriminalpolitikursus på Politiskolen i København og blev arresteret sammen med de øvrige politifolk på skolen.

160 sider 199,95,- krDE BLÅ ENGE
Som forholdene var, med åens store årlige oversvømmelser af de vidtstrakte enge, blev der ikke plads til én større by ved broen og vadestedet.
I stedet opstod der en mindre by på hver side i passende afstand fra vandmasserne. Sønderby på sydsiden og Nordby på nordsiden 
Én by blev det aldrig. 
Til trods for den korte afstand mellem byerne, adskilte vandmasserne de to byer så meget, at den, der har øre for det, den dag i dag kan høre en dialektforskel.

80 sider 149,95 krKAJ MUNK - Frie må vi være for at leve
Kaj Munk var en af Danmarks store nationale skikkelser. Præst, dramatiker og under besættelsen en meget fremtrædende og frygtløs debattør og skribent mod den tyske besættelsesmagt.
Det ved de fleste, men hvem var han egentlig og hvordan blev han et af de helt store symboler på den danske modstand under krigen, det kan man få et godt indblik i gennem denne bog.

80 sider 89,95kr


TIL TOP

Ringkøbing Amts Sygehus 1909 - 2009
Bogen her omhandler Ringkøbing Amts Sygehus igennem 100 år. 
Der fortælles om udviklingen fra Ringkøbing Sygehusvæsens spæde start ved Nørreport, og frem til i dag. Nybyggeri, ombygninger og det skiftende personale, er med i beretningerne om en sektor der har gennemgået en rivende udvikling i de 100 år, der er gået siden første spadestik blev taget til et sygehus i Ringkøbing.

96 sider 199,95 krStjerner af sten
Stjerner af sten foregår i Vestjylland, og hovedaktøren Steen Høi er en lettere fordrukken og desillusioneret arkæologisk student, der tvangsflyttes fra Århus til udkantsdanmark.
Gennem en række hændelser som han uforskyldt inddrages i, som bl.a. inkluderer mord og forsvundne hoveder, soldyrkelse, indtagende kvinder, Kaj Munk og Nørre Vosborg, går det langsomt op for Steen Høi at han er havnet i orkanens øje.

192 sider 199,95 krSOMMERHUSE I SØNDERVIG
Søndervig er en broget blanding af klassiske sommerhuse, plasticsandaler, selvbyggede skure, dyre biler, rustne cykler, smukke stråtage, højrøstede reklameskilte og et fantastisk klitlandskab, der trods alt holder sammen på det hele. Bogen kigger på en perlerække af de gamle sommerhuse, der indeholder så meget af Søndervigs sjæl. 

84 sider 199,95 krRINGKØBING, POLITI- OG RETSHISTORIE
BIND I
Bogen fortæller om Politi og Retsvæsen i Ringkøbing fra 1628 og frem til tiden lige efter anden verdenskrig. Udover den historiske beretning, er bogen krydret med eksempler på spændende vestjyske politisager gennem tiderne. Beretningerne er understøttet af mange fotos.

84 sider 199,95 krRINGKØBING, POLITI- OG RETSHISTORIE
BIND II
Bogen fortæller om Politi og Retsvæsen i Ringkøbing fra tiden efter anden Verdenskrig, og frem til politireformen i 2006. Mange historiske beretninger og billeder fra spændende vestjyske politisager har fundet plads i denne bog, der både kan læses som spændende underholdning, eller et tilbageblik til en nu svunden tid.

84 sider 199,95 kr


TIL TOP

Historien om HOVERDAL

Udviklingen fra gold sandjord til effektivt værn mod den barske vestenvind, beskrives indgående i denne bog. Desuden omtales emner som jagt, plante og dyreliv, skovdriftskole, plantører og de mange vidnedsbyrd fra oldtiden.

96 sider udsolgtUlrik Plesner og Ringkøbing I

Beretningen om Dommerkontoret på Kongevejen og Driftsbestyrerboligen på I.C. Christensens Allè for Ringkjøbing-Nørre Omme jernbane. Desuden berettes om jernbanestrækningens 11 stationsbygninger, som Plesner også tegnede.

84 sider 199,95 krUlrik Plesner og Ringkøbing II

Fortællingen går videre, med de sidste 6 bygningsværker. Der fortælles om Priorgaarden, Ringkjøbing og Omegns Sparekasse, Plejehjemmet Aldershvile, Havnefogedens hus, Højskolehjemmet og Ringkjøbing Skole

84 sider 199,95 krArven efter Ulrik Plesner

Tredie bind tager fat på de huse der efterfølgende blev inspireret af Plesners stil. I bogen er der omtale af 15 huse, der beskrives indgående, specielt med hensyn til arven fra de tidligere flotte bygninger fra Plesners hånd.

 Bind III,  rigt illustreret,  84 sider  199,95 kr


TIL TOP

HAVNEN - Ringkjøbing havn 100 år - Bind I

Der fortælles om tiden fra 1905 og frem til 1955. En periode hvor havnen var ly for lokale fiskere, og først og fremmest udskibningshavn for gods til byggeriet af det nye fyrtårn i Nr. Lyngvig.

Bogen er rigt illustreret.

bind 1,  84 sider  199,95 krHAVNEN - Ringkjøbing havn 100 år - Bind II

Bind II beskriver perioden fra 1955 til 2005, bl.a. med de mange omvæltninger der skete i forbindelse med Nordsøværftet og Vestas aktiviteter på området,

Bogen er rigt illustreret med mange fotos. 

bind 2,  96 sider  199,95 krEL OG VAND I RINGKØBING GENNEM 100 år.

I efteråret 2006 blev Jon Høgh kontaktet af bestyrelsen for Ringkøbing Forsyning A/S, der opfordrede ham til at skrive bogen om den livsvigtige energiforsyning i Ringkøbing.

Bogen er rigt illustreret med mange fotos. 

99 sider  199,95 kr

 

Alfabetisk oversigt

Atlantikwall bei Ringköbing

Atlantvolden ved Ringkøbing

Ballegaard

Bernstein - suchen mit Erfolg

Danisch leicht gemacht

De blå enge
Den blaa Anemone
Der skal komme en stor fredens dag

Die Festung Thyborøn

Ein pilzbuch

El og Vand gennem 100 år.

En dal i Søndervig
En mand og hans værk - RIBO
Et dykkereventyr

Fem lange år

Festung Hanstholm

Fisch in danischen gewassern

Fish of northern Europe.

Fisk I danske farvande

Folkedans ... ja tak!

Frie må vi være for at leve

Fyrtårne, jyllands vestkyst

Gamle Vestjyske Møller 1

Gamle Vestjyske Møller 2

Gamle Vestjyske Møller 3

Gamle vestjyske vinterskoler 1

Gamle Vestjyske Vinterskoler 2

Græd ikke over spildt mælk

Guide til det Vestjyske.

Hanstholm-fæstningen 2014 udg.

Havnen 100 år - bind I

Havnen 100 år - bind II
Historien om Hoverdal

Husker du vor skoletid

Kaj Munk, Jagtperler
Kaj Munk, Jagtperler II
Kaj Munks Inferno
Kalender 2023
Knaldperler

Klitfolk.

Kong Hans
Kæft, Trit & Knus

Leuchttürme, Westküste Jütlands

Luftangreb på Vestjylland

Luftkrig over Danmark 1.

Luftkrig over Danmark 2.

Luftkrig over Danmark 3.

Luftkrig over Danmark 4.

Luftkrig over Danmark 5.

Løvstrup Plantage

Nr. Vosborg

Nr. Vosborg - Deutsch

Nætter i august 1944

Omsorg Udvikling Forvandling

Osvald - Tim Maskinfabrik

Rav - find det selv!

Ringkøbing Amts Sygehus
Ringkøbing Politi- og Retshistorie 1
Ringkøbing Politi- og Retshistorie 2

Revybyen Ringkjøbing

Ringkjøbing - Nr. Omme Jernbane

Ringkjøbing i knæhøjde

Ringkøbing Fjord Søkort

Ringkøbing - Kalender 2019

Ringkøbing Gadebilleder

Ringkøbing set fra Østergade

Røde Kro og den vestjyske drivvej

Sehenswertes in Westjütland

Sikre Spisesvampe

Skibsvrag ved Vestkysten

Sluserne i Hvide Sande
Sommerhuse i Søndervig

Stadil Fjord Søkort

Stjerner af sten
Strandsten
Strandsteine

Thyborøn Fæstningen

Til de kæreste af mine landsmænd

Tyske Fly over Danmark 1 .

Tyske Fly over Danmark 2.

Tyske Fly over Danmark 3.

U-534 nazi-ubåden ved Anholt

Ulrik Plesner 1

Ulrik Plesner 2

Arven efter Plesner 3

Ung i gamle dage 1.

Ung i gamle dage 2.

Ung i gamle dage 3.

Ung i gamle dage 4

Ung i gamle dage 5

Ung i gamle dage 6

Vedersø Lolland Rerur

Vestenvind

Vestjyske fortællinger og ... 1

Vestjyske fortællinger og ... 2

Vestjyske fortællinger og ... 3

Vestjyske fortællinger og ... 4

Vestjyske fortællinger og ... 5

Vestjyske Kirker 1.

Vestjyske Kirker 2.

Vitskøl Kloster

Wie du nicht Dänisch lernen ...

Wracks

 


TIL TOP

Atlantvolden ved Ringkøbing

Alle har set de mange bunkers på den jyske vestkyst, men ikke alle ved ret meget om dette spændende emne. Vi ved naturligvis at de blev bygget for tyskerne under 2. verdenskrig, men hvad blev nu lige denne her betonkolods som vi kender brugt til?

84 sider 149,95 kr

Der Atlantikwall bei Ringköbing

Alle haben die vielen Bunker entlang der dänischen Westküste gesehen, doch nicht viele wissen sehr viel über dieses spannende Thema. Wir wissen natürlich, dass sie von den deutschen im 2. Weltkrieg als Verteidigung gegen die Alliierten erbaut wurden, aber wozu wurde gerade der Betonklotz den wir kennen genutzt?

82 seiten 149,95 krThyborøn-Fæstningen

er et af de største og mest interessante fæstningsanlæg i Danmark. Med sine 66 store bunkere, de mange kanoner og radar havde fæstningen til formål at forsvare indsejlingen til Limfjorden og forsvare sig mod andre allierede angreb og overflyvninger.

96 sider 149,95 kr

Die Festung Thyborøn

ist ein Buch über die grösste und interressanteste Festungsanlage in Dänamark. Mit ihren 66 Bunkern, den vielen Kanonen und Radar war es die Aufgabe der Festung die Seezufahrt zum Limfjord zu sperren und sich gegen die Angriffe der Alliierten aus der Luft zu verteidigen.

96 seiten 149,95 krHanstholm-Fæstningen   2014 udgave

er bogen om Nordeuropas største fæstningsværk. Det var den tyske overkommandos hensigt at spærre indsejlingen til Skagerrak og Kattegat med et antal kolossale 380 mm kanoner. Disse blev opstillet i Hanstholm og lige overfor i Norge ved Kristianssand.

100 sider 149,95 kr

Festung Hanstholm   2016 ausgabe

ist ein Buch über die grösste Festung Nordeuropas. Das deutsche Oberkomando wollte mit einer Anzahl 380 mm Kanonen die Seezufahrt zu Skagerrak und Kattegat sperren. Die Kanonen wurden genau gegenüber von Kristianssand in Norwegen aufgestellt.

100 seiten 149,95 krSkibsvrag ved vestkysten

Gert Normann fortæller om Skibsvrag ved Vestkysten på strækningen mellem Thyborøn i nord og ned til Fjaltring ved Torsminde. Vi hører om dykning og fundet af de forskellige vrag, og om hvad der egentligt skete ved forliset.

96 sider 149,95 kr

Wracks   2016 ausgabe

Das Buch über die interessantesten Schiffbrüche an der Westküste Jütlands, die als eine der gefährlichsten Küsten Europas gilt.

Reich illustriert. 149,95 kr


TIL TOP

Fyrtårne - Jyllands Vestkyst

Bogen fortæller om fyrtårnene fra Skagen i nord og ned langs Jyllands vestkyst til Blåvand i syd.
Vi hører om de tekniske data, på en måde der er til at forstå for alle, og man får på den måde et godt indblik i fyrenes indretning og udstyr gennem tiderne.

40 sider 89,95 kr

Leuchttürme Westküste Jütlands

Früher war von den Seeleuten besonders die Westküste gefürchtet, we1che sie auch "Eisenküste" nannten. Lebensbedrohende Strandungen und dramatische Schiffbrüche waren keine Seltenheit, was der Name Dødemandsbjerg - Toter­manberg bei Fjand beweist.

40 seiten 89,95 krFisk i danske farvande

Den perfekte guide til fisk i de danske farvande. Der er en kort beskrivelse af fisken, dens spiselighed og en oversigt med navne på flere sprog.
De nyeste, flotteste og mest naturtro tegninger af de danske fisk. Alle i farver. Den perfekte guide til fisketuren eller på auktionen i sommerlandet.

 

 32 sider udsolgtFisch in dänischen Gewässern

Das Buch ist ein perfekter Guide über die Fische in den dänischen Gewässern. Es beinhaltet eine kurze Beschreibung der Fische und eine Übersicht über die Namen der Fische in verschiedenen Sprachen, die oft beim Angelplatz verwendbar sind..
Mit Farbzeichnungen illustriert.

32 seiten udsolgt

Fish of Northern Europe

The perfect guide to fish in danish waters. 
With a short description of the fish and a list with names in different languages.
The eatability of the fish is mentioned.
With rich coloured drawings.

32 pages 89,95 kr


TIL TOP

Strandsten

En flot lille håndbog med navn, oprindelse og andre oplysninger om stenene på de danske strande.112 billeder af de danske strandsten i farver. Et handy format, lige til at tage med i lommen.

89,95 kr

Strandsteine aus Dänemark

Jede Tafel mit ihren Abbildungen in diesem Büchlein zeigt die Unterschiede der am häufigsten zu findenden Strandgerölle.

89,95 krRav er Danmarks guld  -  find det selv!

Det ligger på stranden, lige til at samle op - hvis du kan finde det!
I denne bog fortælles om, hvordan du undgår at fylde lommerne med gule sten og i stedet finder ægte RAV.

 48 sider 89,95 kr

Bernstein

Denn BERNSTEIN liegt am Strand, Sie können ihn einfach aufsammeln.
Wenn - ja, wenn Sie ihn finden können!
In diesem Buch ist es erzählt, wie Sie, anstatt die Taschen mit allen möglichen gelben Steinen zu füllen, endlich BERNSTEIN finden können.

48 seiten 89,95 krSikre spisesvampe

Bogen handler om gode og sikre spisesvampe i de vestjyske plantager. Med den i hånden er det let at samle svampe uden at komme galt afsted.
Derfor omtaler den kun svampe, der er lette at kende, og som ikke kan forveksles med farlige giftsvampe.

32 sider 89,95 kr

Ein Pilzbuch

Mit diesem Buch in der Hand kann man ohne Risiko auf Pilzsuche gehen, denn es werden nur Pilze beschrieben, die leicht zu erkennen sind und nicht mit gefährlichen Giftpilzen verwechselt werden können.

32 seiten 89,95 kr


TIL TOP

Guide til det Vestjyske

En flot lille guide med oplevelsesmulighederne omkring Ringkøbing og Ringkøbing Fjord.Uundværlig til ferien i området!

48 sider 89,95 kr

Sehenswertes in Westjütland

Dieses Buch gibt einen Überblick über die Erlebnismöglichkeiten in der Umgebung von Ringköbing und dem Ringköbing Fjord.

48 seiten 89,95 krDänish leicht gemacht

Kommen Sie oft nach Dänemark?

Mit diesem Buch haben Sie die Möglichkeit, sich mit den Dänen zu unterhalten.

  48 seiten 59,95 kr

Wie du nicht Dänisch lernen solltest

Ein Schmunzel- und Lernguide, der helfen soll sprachliche Stolpersteine und tägliche Missverständnisse beim Dänischlernen und - verstehen zu minimieren.

48 seiten 59,95 kr    Deutsche ausgabe

Nørre Vosborg

„Nørre Vosborg er en rigtig gammel gård med dybe grave og høje volde tæt op til vinduerne; det skærmende krat rundt om haven har vestens storme klippet som havde det været under gartnerens saks", skriver H.C. Andersen i „Mit livs Eventyr".

64 sider 89,95 kr

 

Nørre Vosborg

„Nørre Vosborg ist ein richtig alter Hof mit tiefen Gräben und hohen bis knapp an die Fenster reichenden Wällen; das schützende Gebüsch rund um den Garten wurde von den Weststürmen geschnitten als ob es mit des Gärtner’s Schere in Verbindung gekommen wäre“, schreibt H.C. Andersen in „Das Abenteuer meines Lebens“.

64 seiten 89,95 krSøkort, Stadil Fjord

Stadil Fjord er tegnet op med dybdekurver, markante punkter i land og angivelse af anløbssteder med foto.

Ideelt til orientering for fiskere og fritidssejlere.

99,95 kr


Søkort, Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord søkortet er revideret og opdateret med nye positioner og farvemarkerede sømærker.

Ideelt til orientering for fiskere, fritidssejlere og turister. 
En pryd på væggen i sommerhuset, så snak om lokaliteter på fjorden altid kan afgøres med det samme.

Priser:

plastbelagt 199,95 kr


TIL TOP

Ung i gamle dage I

Fire ældre vestjyder fortæller om deres ungdom. Fra så tidligt de kan huske og frem til konfirmation og voksenalder. Det er Ingeborg Knudsen 1916, Marius Jensen 1916, Th. Uhre 1905 og Kr. Mose Enevoldsen 1924 som fortæller deres historier til Erik Overgaard Pedersen.

    88 sider 169,95 krUng i gamle dage III

Tredie bind omhandler hjordedrengene, de helt unge knægte som fra tidernes morgen altid har passet kvæget på marken. I perioden mellem de to verdenskrige, var det stadig almindeligt, men de unge drenge havde naturligvis også utallige andre opgaver på gården.

80 sider 169,95 krUng i gamle dage IV

„Håndværkerlærling og ung svend"
Tre vestjyske mænd, som blev håndværkere for mange år siden, nemlig Holger Jensen født 1933, Jens Overgaard født 1907 og Knud Erik Eriksen født 1925, fortæller om deres ungdom og læretid før håndværkets mekanisering.

96 sider 169,95 krUng i gamle dage V

Fire vestjyske mænd, som blev fiskere for mange år siden, nemlig Evald Frich, født 1927, Anders S. Christensen, født 1922, Ernst Frich, født 1922 og Arne F. Christensen, født 1923, fortæller om deres ungdom og hvordan de lærte fiskeriet før den store mekanisering satte ind.

80 sider 169,95 krUng i gamle dage VI

Fem vestjyder, som blev redningsfolk eller hjælpere for mange år siden, nemlig Chr. Mose Sørensen, født 1935, Andreas Jensen, født 1922, Clara Madsen, født 1925, Søren Enevoldsen, født 1927 og Herluf Høj, født 1933, fortæller om deres ungdom og hvordan de kom ind i Redningsvæsenet.

80 sider 169,95 kr


TIL TOP

Vestenvind

Det var en lille by, provinsiel i alle henseender og vestjysk i sin grundsubstans, der var ualmindelig mange, der kom til at elske den by på godt og ondt. Det mærker man straks, når man ude i den store verden møder folk, der enten er født i byen, eller blot har været der.

192 sider 199,95 krRingkjøbing i knæhøjde

Barndommen er for de fleste fyldt med minder, der dukker op nu og da. Og da særligt når man taler med de kammerater, man har leget med, da man var mindre. Noget husker den ene, noget husker den anden, noget husker man forskelligt, og noget er naturligvis glemt for aldrig at dukke op igen.

144 sider 199,95 krHusker du vor skoletid?

Jeg stod en dag på Kirkepladsen, hvor mine første skridt blev taget, da mine forældre boede i en lille lejlighed øverst oppe i Skolebo. Mine tanker gik tilbage til de mange børn, som har leget på den plads. Hvad kunne legepladsen og murene ikke fortælle?

112 sider 169,95 krRevybyen Ringkjøbing

Hvert år strømmer mange ringkøbingensere til Fjordfestteltet for at overvære den lokale revy. 
I Ringkøbing har der siden 1800-tallet været en tradition for viser og revy, men på trods af skiftende tider har byen forstået at fortsætte og forny denne gamle tradition.
To brødre, Gunnar og Børge Hindø, har i mange år været en del af den tradition. De beretter her - sammen med Lone Hindø - om en by og dens revy.

112 sider  -  udsolgtRingkøbing set fra Østergade

Poul Ellerbek, en af Ringkøbings sønner, var i 1922 som pensionist på besøg i sin gamle hjemby og blev her kontaktet af den daværende museumsforstander Mathias Klokker, der opfordrede Ellerbek til at skrive om det gamle Ringkøbing

96 sider 199,95 krRINGKØBING - KALENDER 2023

Bollerup Boghandel har nu for niogtyvende gang udgivet den lokale vestjyske billedkalender.
Her finder man 12 lokale motiver fra Ringkøbing by og den smukke vestjyske natur, tegnet af Peder Svendsen. Bagerst i kalenderen finder man en oversigt over året 2024, det er rart at have i slutningen af året.

89,95 kr


TIL TOP

Vestjyske sagn og fortællinger III

med tekst af Jon Høgh og illustreret af Peder Svendsen er en serie på fem bøger om det gamle Vestjylland. En svunden tid, hvor de store herregårde spillede en dominerende rolle, men også et Vestjylland med gode sejladsbetingelser fra den dengang åbne Ringkøbing Fjord, ud i Vesterhavet og den store verden.

86 sider 169,95 kr
Vestjyske sagn og fortællinger IV

Vi møder barske herremænd med krigen som håndværk, men også ofte venlige og gode storgodsejere, som beskyttede deres bønder. De historiske beskrivelser suppleres af sagn og fortællinger.

Herregårdene Rüsensten og Søgård.

88 sider 169,95 kr
Vestjyske sagn og fortællinger V

med tekst af Jon Høgh og illustreret af Peder Svendsen er en serie på fem bøger om det gamle Vestjylland. Vi møder barske herremænd med krigen som håndværk, men også ofte venlige og gode storgodsejere, som beskyttede deres bønder.

Herregårdene Lundenæs og Sønder Vosborg.

88 sider 169,95 kr


TIL TOP

Gamle vestjyske Vinterskoler I

Tekst af Jon Høgh og tegnet af Peder Svendsen.

Historien om Vinterskolerne på Klitten i gamle dage. En tid som føles fjern, men som mange stadig husker.

80 sider 169,95 krGamle vestjyske Vinterskoler II

Om skolerne i Thorsted, Vedersø og Staby. Det er helt andre, og meget jordnære, forhold som dengang styrede beslutningerne i de gamle skoler. Hvor lang skulle skoledagen være i forhold til solens opgang og nedgang? Skulle hvert barn efterhånden have sin egen bog? osv.
 Rigt illustreret af Peder Svendsen.

88 sider 169,95 krGræd ikke over spildt mælk

De gamle mejerier i Vester Tim, Stadil og Lem.
Der knytter sig mange pudsige historier til de gamle mejerier og folkene omkring dem.
Både bestyrelserne, sognebørnene og mælkekuskene får et ord med på vejen, og tegningerne giver et billede af datidens arbejdsmetoder.

96 sider 169,95 krRøde Kro - og den vestjyske drivvej

Fortællingen om den gamle drivvej fra Nr. Vosborg i nord, ned gennem det vestjyske landskab, over Ringkøbing til Røde Kro i syd.
Vejen kom naturligvis helt fra Nordjylland, og fortsatte ned gennem Europa, men her hører vi mest om den ovenfor nævnte del af ruten.

80 sider 169,95 krVitskøl Kloster

Scenen var sat. Gud, handel, penge og magt.
Bogen fortæller hele Vitskøl Klosters historie fra 1158 og frem til i dag, hvor kirken kun er en ruin. Klosteret står flot restaureret, som et vartegn for hele området.

64 sider 89,95 kr


TIL TOP

Gamle vestjyske møller  Bind 1 

fortæller om Stampemøllen i No, som bl. a. stampede og filtede tøj til de vestjyske fiskere. Den eneste måde man dengang kendte til at modstå kulde og storm i de åbne både. 

80 sider 169,95 krGamle vestjyske møller  Bind 2 

fortæller om kornmøllen i Bundsbæk, som i dag er et arbejdende museum hvor hele den gamle teknik kan studeres i drift.

80 sider 169,95 krGamle vestjyske møller  Bind 3 

fortæller om papirmøllen Nymølle ved Højmark. Det startede forsigtigt op i 1806, og fik senere en kraftig fremgang under Peder Schmidt i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor det var en af de største fabriksvirksomhedder i Vestjylland. Her fremstilledes der alle former for papir til hele Jylland. 

80 sider 169,95 krVestjyske Kirker  Bind 2 

fortæller specielt om kirkerne i Ulfborg, Husby, Staby, Madum, Tim, Thorsted, Hover, Rindum, Højmark, Dejbjerg, Stauning, Lønborg, Nørre Bork og Sønder Bork.
Mange billeder med forklarende undertekster.

85 sider 169,95 krFolkedans . . .  ja tak!

Bogen om folkedansens historie i Danmark og på Ringkøbing-egnen hvor der i særdeleshed har været store traditioner i mange år, anført af den navnkundige Ragna Tang.

104 sider 169,95 kr


TIL TOP