Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup
Husker du vor skoletid?

Inden jeg kom i skole, talte min far med glæde om sin egen skoletid. Om lærer Ladefoged, om lærer Flint og overlærer Bøgner, som skolens leder hed dengang. 
Selv begyndte jeg på Ringkøbing Skole i midten af 1950´erne, og jeg er vokset op med skolen som et fundament, et meget fast fundament endda.
Jeg stod en dag på Kirkepladsen, hvor mine første skridt blev taget, da mine forældre boede i en lille lejlighed øverst oppe i Skolebo. Mine tanker gik tilbage til de mange børn, som har leget på den plads. Hvad kunne legepladsen og murene ikke fortælle?
Jeg fik da den tanke, at det ville være dejligt at kunne være med til at belyse skolelivet i Ringkøbing i bred forstand og spurgte derfor forskellige, om de ville være med i en gruppe med dette formål. Jeg fik ja fra Børge og Gunnar Hindø, fra Hans Wiese og Bit Kjeldsen. Også Jes Ebsen sagde ja. Vi havde vore første syv skoleår sammen. Fra 1. c til 7. c. Mogens Rud Hansen og Karen Hindø sagde også ja, og så var holdet sat. Det udviklede sig til, at vi har forsøgt at give et overblik over udviklingen af Ringkøbing skolevæsen fra reformationen, dvs. i midten af 1500-tallet, til skoleinspektørskiftet fra Bøgner til Chr. Christensen.
Lone Hindø

ISBN 87-89155-51-3    (01102004)
169,95 kr.

RETUR