Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup
Bogen om Ringkøbing by og dens borgere under besættelsen. 17 kapitler fortæller hver deres del af historien, og rigt illustreret med masser af billeder og forklarende undertekster. Som eksempler kan nævnes: Bent Kloch Larsen fortæller om at være barn under besættelsen, Jens Stadil Toft om sabotagegruppen fra Velling, arrestation og fængsling. Johannes Korsholm fortæller om Ringkøbing skole da tyskerne kom.
Børge Andersen, som var forbindelsesled mellem tyskerne og de kommunale myndigheder, fortæller om evakueringsplan, vagtværn, flygtninge og tyske minørhold. Herluf Ballegaard om politiets arbejde indtil de gik under jorden 1944.

Mario Sørensen om detailhandel i en krisetid, og Marie Sørensen om husmoderens store problemer med mangler og rationeringer. Alf Hansen om illegalt arbejde og jernbanesabotage, og Gunner Fomsgaard om angrebet på "Hee-toget" den 27. august 1944. Bent Bogøe Anthonisen fortæller i et samlende kapitel om modstandsbevægelsen på Ringkøbing-egnen.

ISBN 87-981206-6-2    (01101984)
udsolgt

RETUR