Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup

 

Finn Kjeld Hansen

DE BLÅ ENGE

Som forholdene var, med åens store årlige oversvømmelser af de vidtstrakte enge, blev der ikke plads til én større by ved broen og vadestedet.
I stedet for én blomstrende købstad, måtte der nødvendigvis opstå en mindre
by på hver side i passende afstand fra vandmasserne. Sønderby på sydsiden og Nordby på nordsiden, så at sige to halvbyer.
Én by blev det aldrig.
 
I stedet vogtede de på hinanden. Kom der rejsende nordfra, var træbroen mærkeligt nok ofte ufarbar, så der måtte gøres ophold på nordsiden. Var der rejsende sydfra, skulle broen nok være i orden, for den var Nordbyfolkenes ansvar. På sydsiden kunne det derimod knibe med straks at finde førere til turen gennem oversvømmelserne, når de rejsende så ud til at have penge. Til trods for den korte afstand mellem byerne, adskilte vandmasserne de to befolkninger så meget, at den, der har øre for det, den dag i dag kan høre en dialektforskel.

ISBN 978-87-89155-81-4
Pris 149,95 kr

 
Udkommer 8. juni 2011     80 sider illustreret.

RETUR