Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup
 

 

 

Jon Høgh

SLUSERNE
i Hvide Sande 1931 - 2011

Anlæggelsen af Sluserne i Hvide Sande var et meget omfattende arbejde, der begyndte i anden halvdel af 1920‘erne, hvor Afvandingsslusen og Kammerslusen projekteredes. De blev dog først færdigbygget i 1931. Afvandingsslusen har altid fungeret tilfredsstillende. Dog har uenighed om saltholdighed og vandstand i fjorden, og de deraf følgende ændringer i sluseregulativet givet problemer. 
Den oprindeligt 8,5 meter brede Kammersluse kunne derimod ikke følge med tiden. Den blev efterhånden for smal en gennemsejling til de store skibe, som Nordsøværftet i Ringkøbing producerede. For at bøde på det byggedes en bredere Coastersluse, som dog hurtigt igen blev nedlagt. Der var blevet enighed om at Kammerslusen skulle udvidedes til den dobbelte bredde. I 1987 stod den færdig, og den første coaster kunne sejle ud på verdenshavene.

ISBN 978-87-89155-85-2

Pris 199,95 kr

Retur