Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup

Jon Høgh
Nr. Vosborg 


Illustreret af Peder Svendsen 

„Nørre Vosborg er en rigtig gammel gård med dybe grave og høje volde tæt op til vinduerne; det skærmende krat rundt om haven har vestens storme klippet som havde det været under gartnerens saks", skriver H.C. Andersen i „Mit livs Eventyr".

Steen Steensen Blicher beskriver i „Fjorten dage i Jylland" borgen, som han kalder Solholm, således: „Slottet består af fire sammenbyggede fløje, der indeslutter en borggård, ikke større, end at en forspændt vogn netop kan vende derinde. Udenom løber dobbelte grave, der tilforn har været forsynede med vindelbroer; man kender endnu tydelig disses sted på det nyere murværk i broernes midterste buer".

ISBN 87-89155-47-5     (01102004)
89,95 kr.

RETUR