Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup
 

Alle har set de mange bunkers på den jyske vestkyst, men ikke alle ved ret meget om dette spændende emne. Vi ved naturligvis at de blev bygget for tyskerne under 2. verdenskrig, som værn mod en allieret invasion, men hvad blev nu lige denne her betonkolods som vi kender brugt til.?

HANSTHOLM-FÆSTNINGEN er bogen om Nordeuropas største fæstningsværk. Det var den tyske overkommandos hensigt at spærre indsejlingen til Skagerrak og Kattegat med et antal kolossale 380 mm kanoner. Disse blev opstillet i Hanstholm og lige overfor i Norge ved Kristianssand. I Hanstholm "befriede" man hele byen for dens danske indbyggere og opførte et utroligt antal bunkers til støtte for de store kanoner. 5000 tyske soldater var udstationeret her under krigen.

Ny udgave 2014.

ISBN 978-87-93081-00-0 
149,95 kr.

RETUR