Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup

Klip fra bogen - klik for større billede.

 

Historien om HOVERDAL

Det er mange år siden forfatteren kom i Hoverdal Plantage første gang, det var i barneårene og siden er han kommet der jævnligt:  ”Vi boede kun nogle få kilometer syd for plantagen, og en jævnaldrende kammerat og jeg cyklede eller løb tit derover for at gå på opdagelse. Det var mest den sydlige del af skoven, der var målet for vore ture. Siden kom jeg til at bo norden for Hoverdal Plantage og har selv et lille stykke skov, der næsten er nabo til statsskoven”.
Alle skove har en historie og gemmer ofte interessante fortidsminder, som gravhøje og dysser. Gamle diger og grøfter, hjulspor fra længst forsvundne hedeveje og vandfyldte lergrave. Disse historiske overleveringer er som oftest bedre bevaret i skovene, og kan derfor nemmere findes her end på det åbne land.
Specielt for Hoverdal Plantage, og mange andre vestjyske skove, var deres opståen i 1800-tallet. Tilplantningen skulle stoppe sandflugten fra de store vestjyske arealer med indlandsklitter. Sandflugten, var for bare 150 år siden den store svøbe for landbruget, da den på bare en stormnat kunne ødelægge store markarealer år frem.
Det satte plantagerne en stopper for, men det var et hårdt og ofte håbløst arbejde at få noget til at gro i de sandede jorde. Kun gennem pionerarbejde og utallige forsøg lykkedes det, og i dag ligger Hoverdal Plantage der.
Denne udvikling, fra gold sandjord til effektivt værn mod den barske vestenvind, beskrives indgående. Desuden har emner som jagt, plante og dyreliv, skovdriftskole, plantører og de mange vidnedsbyrd fra oldtiden fundet deres plads i bogen.
ISBN 978-87-89155-79-1    (01112008)
udsolgt

RETUR