Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup
 

Jon Høgh

Ringkøbing Amts Sygehus 1909 - 2009

Bogen her omhandler Ringkøbing Amts Sygehus igennem 100 år.

I de første afsnit fokuseres på, hvad der var før, Sygehuset etableredes ved Nørreport. Derpå beskrives meget kortfattet udviklingen inden for dansk sygehusvæsen, ligesom der også ses på nogle af de resultater, som den medicinske forskning har tilvejebragt.

Ringkøbing Amts Sygehus skildres fra grundstenen blev indmuret i den gamle indkørselsport til i dag, hvor vi skriver 2010. Man var dengang sikker på, at Sygehuset skulle opføres for altid at bestå, men den sikkerhed har man ikke mere.

Til fortællingen om Sygehuset hører også beskrivelser af diverse om- og tilbygninger i årenes løb, i det omfang som skrevne og mundtligt fortalte kilder tillader det. Det samme gør sig gældende for personalebeskrivelserne af læger, jordemødre og sygeplejersker.

ISBN 978-87-89155-94-4
Pris 199,95 kr

Retur