Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup
VESTJYSKE FORTÆLLINGER OG SAGN bind 1,
med tekst af Jon Høgh og illustreret af Peder Svendsen er en serie på fem bøger om det gamle Vestjylland. En svunden tid, hvor de store herregårde spillede en dominerende rolle, men også et Vestjylland med gode sejladsbetingelser fra den dengang åbne Ringkøbing Fjord, ud i Vesterhavet og den store verden.

Vi møder barske herremænd med krigen som håndværk, men også ofte venlige og gode storgodsejere, som beskyttede deres bønder. De historiske beskrivelser suppleres af sagn og fortællinger.

Bøgerne forsøger i tekst og tegning at beskrive en tid, som er vanskelig for os nulevende at forstå.

Bind 1 fortæller bl.a. meget om herregårdene Nr. Vosborg, Timgård og Voldbjerg.

Dette er 3. oplag af bogen.

ISBN 87-89155-18-1    (01101991)
udsolgt

RETUR