Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup

 

Hedeselskabet havde i 1874 havde anlagt i alt 37 plantager.
En af dem var Løvstrup Plantage.

Det var folk med stor indflydelse i de enkelte lokalområder, og som tilmed var stærkt interesserede i landbrugets udvikling, der gik forrest i plantageanlæggelsen. Da de havde rigeligere pengemidler end de fleste, kom de til at tegne deres del af billedet af det nye hedelandskab.

Hvem der var idèskaber til oprettelsen af Løvstrup Plantage er vel umuligt at finde ud af. Det er det derimod ikke, hvad angår realisationen af foretagendet. Her stod apoteker C.C. Heiberg i Ringkøbing og papirfabrikant i Nymølle ved Højmark, Peder Smith bag, men med Dalgas som rådgiver.

De tre mænd besluttede, at lade jordbundsforholdene undersøge på nogle ejendomme ved Løvstrup og i Fårborg for at finde svar på, om hedearealerne var egnede til beplantning.

Dalgas fandt arealerne velegnede, og han afsluttede derpå på planteinteressentskabets vegne en købekontrakt med hedeloddernes ejere, Jens Jørgensen og Jørgen Jensen, der sikkert var far og søn.

Den 26. marts 1873 fandt købet sted hos Peder Smith på Nymølle. Købesummen androg 2.300 rigsdalere, og det blev i kontrakten slået fast, at køberne havde ret til straks at påbegynde plantningsarbejdet.

Bogen om Løvstrup Plantage er på ca. 100 sider.
Mange billeder med forklarende undertekster. 

.
ISBN 978-87-89155-95-1


Pris 199,95 Kr. 

Retur