Køb forlagets bøger direkte

Bollerup Boghandels Forlag klik her !

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup Nyeste udgivelser

Seminariet i Staby

Den danske skoles historie går langt tilbage i tiden. Dens rødder er alenlange. Men ikke før i 1814 var jordbunden blevet så grundigt gødet, at der var skabt mulighed for at oprette en skole for alle, Den danske Folkeskole, hvor det af lærerkræfterne efterhånden krævedes, at de skulle have en uddannelse fra et seminarium. Før den tid kaldtes lærerne skoleholdere. Ofte, men så langt fra altid, var det alligevel sognepræstens højre hånd, degnen, der for et ringe honorar påtog sig opgaven at undervise og opdrage ungdommen.
Rådede et sogn ikke over en til dette formål duelig degn, var det indtil et godt stykke op i 1800-årene, trods alle nye og gode tiltag, muligt for enhver mand at få lærerembede i skolen, hvis han udover at kunne lægge 2 og 2 sammen også var nogenlunde habil til at læse og skrive. Men frem for alt skulle han være stærk i og god til at udlægge troens artikler. Hvorvidt han besad ovennævnte kvalifikationer afprøvedes i Vestjylland ved den såkaldte anordnede provsteeksamen.

Staby kirke set fra øst. Kirkens apsis er et af landets smukkeste.

RETUR