Køb forlagets bøger direkte

Bollerup Boghandels Forlag klik her !

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup Nyeste udgivelser

vidende at den, der vil forsøge at svare, risikerer at få ørerne i maskinen, voves forsøget. Jeg tror, at denne gamle kombinerede skole og degnebolig har ligget i den nordøstlige del af kirkegården, hvor den i folkemunde naturligt er blevet kaldt både Kirkehuset og Skolehuset, og den fik såmænd også i 1834 titel af Fattighuset _ således benævnt, da den i 1831 afsatte lærer, Peder Hauritz, som vil blive nærmere omtalt i det følgende, kom til at bebo i hvert fald boligen som fattiglem, mens børnene fortsat modtog undervisning i skolehuset. Det er rimeligt at antage, at skoleforholdene i Torsted har været nedprioriteret til dette plan indtil slutningen af 1830´erne.
Af flere grunde tror jeg ikke, at Alfred Kaae har ret, når han, ganske vist med en god portion usikkerhed, hævder, at huset først er opført efter 1817. Som grundlag for sin påstand fremfører han, at det af matrikelkortet fra 1822-23 fremgår, at der har ligget et hus på kirke

Torsted kirke set fra nord. På kirkegården lå på et tidspunkt byens skole.

RETUR