Køb forlagets bøger direkte

Bollerup Boghandels Forlag klik her !

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup Nyeste udgivelser

hjemme. Han trak lidt på det, men fik dog forklaret, at børnene slet ikke havde været i skole i hele den forløbne uge, fordi de formentligt var i færd med at søge tjenestepladser for sommeren. Han var ganske vist ikke sikker på, at generalforsømmelsen skyldtes nævnte årsag, men han ville tro det, da det normalt var det tidspunkt på året, hvor ansættelse af smådrenge og _piger fandt sted på landet. Og pastoren måtte jo nok kunne forstå, at det var vigtigt, om de små børn fik en god plads hos nogle gode mennesker, der kun ville dem det godt. Det forstod pastoren, naturligvis gjorde han det, men han forstod ikke, at jobsamtaler og besøg på et kommende nyt arbejdssted skulle finde sted i skoletiden, lige så lidt som han forstod, at Hauritz ikke indberettede sådant skulkeri for øvrigheden.
Hauritz har måske ladet det gå, fordi han har tænkt, at børnene ellers ikke kunne komme af sted i nævnte ærinde, og han vidste tilmed, hvor vigtigt det var for en families hele eksistens, at børnene kom i plads, idet mange hjems økonomiske situation netop afhang af den kapital, som Poul og Per formåede at tilvejebringe.

RETUR