Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup Nyeste udgivelser
Nye Bøger i 2013 Nye Bøger i 1999
Nye Bøger i 2000
Nye Bøger i 2001
Nye Bøger i 2002
Nye Bøger i 2003

Nye Bøger i 2004
Nye Bøger i 2005
Nye Bøger i 2006
Nye Bøger i 2007
Nye Bøger i 2008
Nye Bøger i 2009
Nye Bøger i 2010

Nye Bøger i 2011
Nye Bøger i 2012
Nye Bøger i 2013
Nye Bøger i 2014
Nye Bøger i 2015
Nye Bøger i 2016

Nye Bøger i 2017
Nye Bøger i 2018

november 2013

En mand og hans værk - RIBO
 

 

 

I år er det netop 50 år siden Leif E. Hansen kom til Ringkøbing med en plan. Han kom som tømrermester fra Ølstrup, til købstaden Ringkøbing som vinduesfabrikant - og en plan havde han. Det var hans drøm, at producere vinduer og døre rationelt og effektivt, ikke kun til nærområdet som i Ølstrup, men til hele Danmark.

Ringkøbing Industribygning, et initiativ fra driftige personer i købstaden, var lige hvad Leif Hansen have brug for. Det blev et samarbejde alle kunne glæde sig over. Allerede efter få år var der 45 medarbejdere på fabrikken, og den oprindelige fabrikshal var ikke til at kende igen for udvidelser og tilbygninger. I fem haller produceredes der vinduer til hele Danmark. 
Efterspørgslen steg og steg på de berømte Ribo Vinduer, og udvidelser på Vesterkær var umulige. Leif  Hansen flyttede derfor sin produktion til helt nye fabriksbygninger på det nye industriareal øst for Ringkøbing. Tre haller var projekteret, men allerede før de var taget i brug blev to ekstra påbegyndt. Succesen var hjemme og efterhånden var der 110 medarbejder på Ribo Vinduer i Ringkøbing. 
Der havde dog også været krisetider undervejs. Når der er krise i Danmark går byggeriet i stå, det ved vi jo, og så er der pludselig ikke brug for vinduer. Sådan går det op og ned, spidsbelastning med lange leveringstider afløses af medarbejdere på tredagesuge. 
Den 28. april 1978 solgte Leif E. Hansen sit livsværk til V. Kann Rasmussen Holding A/S, der i forvejen ejede Dansk Velux i Søborg. Ribo Vinduer blev derefter til Velfac.

Pris 199,95 kr.


oktober 2013

RINGKØBING KALENDER 2014
 

 

 

RINGKØBING - KALENDER 2014

HVORFOR SKAL EN BILLEDKALENDER VÆRE MED 
BILER OG DAMER  ....??
Bollerup Boghandel har nu for toogtyvende gang udgivet den lokale vestjyske billedkalender.
Her finder man 12 lokale motiver fra Ringkøbing by og den smukke vestjyske natur, tegnet af Peder Svendsen. Hver dag har plads til notater og som noget helt specielt kan man se hvordan vejret bliver.  Bagerst i kalenderen finder man en oversigt over året 2015, det er rart at have i slutningen af året.

Pris 69,95 kr.


juni 2013

Løvstrup Plantage
 

 

 

Jon Høgh

Løvstrup Plantage 

Hedeselskabet havde i 1874 havde anlagt i alt 37 plantager.
En af dem var Løvstrup Plantage.

Det var folk med stor indflydelse i de enkelte lokalområder, og som tilmed var stærkt interesserede i landbrugets udvikling, der gik forrest i plantageanlæggelsen. Da de havde rigeligere pengemidler end de fleste, kom de til at tegne deres del af billedet af det nye hedelandskab.

Hvem der var idèskaber til oprettelsen af Løvstrup Plantage er vel umuligt at finde ud af. Det er det derimod ikke, hvad angår realisationen af foretagendet. Her stod apoteker C.C. Heiberg i Ringkøbing og papirfabrikant i Nymølle ved Højmark, Peder Smith bag, men med Dalgas som rådgiver.

De tre mænd besluttede, at lade jordbundsforholdene undersøge på nogle ejendomme ved Løvstrup og i Fårborg for at finde svar på, om hedearealerne var egnede til beplantning.

Dalgas fandt arealerne velegnede, og han afsluttede derpå på planteinteressentskabets vegne en købekontrakt med hedeloddernes ejere, Jens Jørgensen og Jørgen Jensen, der sikkert var far og søn.

Den 26. marts 1873 fandt købet sted hos Peder Smith på Nymølle. Købesummen androg 2.300 rigsdalere, og det blev i kontrakten slået fast, at køberne havde ret til straks at påbegynde plantningsarbejdet.

Bogen om Løvstrup Plantage er på ca. 100 sider.
Mange billeder med forklarende undertekster. 

UDKOMMER 1. JUNI 2013

Pris 198,00 kr