Det gamle Ringkjøbing

Køb forlagets bøger direkte

klik her !

Kaj Munk udgivelser
Bollerup Boghandels Forlag

Udgivelser på dansk og tysk

Forside Om Bollerup Nyeste udgivelser
Nye Bøger i 2001 Nye Bøger i 1999
Nye Bøger i 2000
Nye Bøger i 2001
Nye Bøger i 2002
Nye Bøger i 2003

Nye Bøger i 2004
Nye Bøger i 2005
Nye Bøger i 2006
Nye Bøger i 2007
Nye Bøger i 2008
Nye Bøger i 2009
Nye Bøger i 2010

Nye Bøger i 2011
Nye Bøger i 2012
Nye Bøger i 2013
Nye Bøger i 2014
Nye Bøger i 2015
Nye Bøger i 2016

Nye Bøger i 2017
Nye Bøger i 2018

RINGKØBING -
KALENDER 2002
November 2001
EN ANDERLEDES BILLEDKALENDER, MED LOKALE MOTIVER I LETTE STREGTEGNINGER.
Bollerup Boghandel har nu for niende gang udgivet den lokale vestjyske billedkalender.
Her finder man 12 lokale motiver tegnet af Peder Svendsen, og her er god plads til notater hver dag. Desuden kan man se hvordan vejret bliver, og bagerst i kalenderen finder man en oversigt over året 2003. Det er rart at have i slutningen af året.

69,- kr.


Oktober 2001

Gamle vestjyske vinterskoler
 

 

 

GAMLE VESTJYSKE VINTERSKOLER.

Skrevet af Jon Høgh og illustreret af Peder Svendsen.

Bogen fortæller historien om Vinterskolerne på Klitten i gamle dage.
En tid som føles fjern, men som mange stadig husker.

Af Jon Høgh

ISBN 87-89155-62-9
Pris kr. 128,00 kr


Oktober 2001

Vestenvind

Af Georg Vejen Larsen

Livet skal forstås bagfra er det så rammende blevet sagt af een af vore store filosoffer. Uden en baggrund og en fortid har vi ikke så meget at hænge vores fremtid op på.
Når jeg prøver at se tilbage til mine rødder i den lille by ved fjorden og havet skyldes det i første række at jeg har så meget at takke den by, dens omgivelser og mennesker for.
Det var en lille by, provinsiel i alle henseender og vestjysk i sin grundsubstans, og selv om nogle udnævnte den til at være et hul, var der ualmindelig mange, der kom til at elske den by på godt og ondt. Og det mærker man straks, når man ude i den store verden møder folk, der enten er født i byen, eller blot været der. Så har man pludselig en hel verden af fællesemner, der lige skal drøftes.
Når jeg har skrevet disse erindringer er det fordi det har moret mig at selv komme tilbage til byen igen.
Der var endnu en grund: Jeg fik pludselig og uventet en blodprop. Det var ikke så lidt af et chock. Jeg måtte lære det hele forfra og træne mig op, lige fra at gå, at tale og se. Takket være træning kom jeg både til at tale (sommetider lidt for meget), til at gå, løbe, sejle og spille klaver igen, og da jeg havde mine fulde fem tilbage (det er noget jeg selv bilder mig ind), så blev det til, at jeg skrev disse erindringer der går fra ca. 1935 til 1945.
Hvis de, der vil læse erindringerne vil få ligeså meget fornøjelse af at læse bogen, som jeg har haft ved at skrive den er formålet med at skrive disse erindringer opfyldt.

ISBN 87-89155-64-5
Pris kr. 149,95 kr


Oktober 2001

Ung i gamle dage 5
Af Erik Overgaard Pedersen

Fire vestjyske mænd, som blev fiskere for mange år siden, nemlig Evald Frich, født 1927, Anders S. Christensen, født 1922, Ernst Frich, født 1922 og Arne F. Christensen, født 1923, fortæller om deres ungdom og hvordan de lærte fiskeriet før den store mekanisering satte ind.

I vore dages Danmark er det hverdagskost at besøge familie og venner i andre byer eller at tage på ferie i udlandet. Vi ser også hver dag fjernsyn med informationer og billeder fra hele verden. Vi glemmer let, hvor nemt og selvfølgeligt mange ting er.

Vi skal dog ikke ret mange år tilbage, før det at rejse f.eks. til en naboby eller det at være informeret om begivenheder uden for det lokale samfund var en sjældenhed. Det var helt anderledes og jordnære ting, som optog sindene hos børn og unge mennesker dengang.

Det er en del af denne vestjyske historie, som vi med denne bog skal prøve at bevare for eftertiden.

Bogens forfatter, lektor i historie Erik Overgaard Pedersen, har optaget samtalerne med de fire hovedpersoner på bånd og herudfra skrevet bogen.

Bogen er den 5. i serien "Ung i gamle dage".

ISBN 87-89155-60-2
Pris kr. 128,00 kr


Juni 2001

DIE FESTUNG THYBORØN - und der "Schildkröten-spion"
THYBORØN-FÆSTNINGEN og skildpaddespionen
af Peter Anthonisen

Nu er den her. Bogen om THYBORØN-FÆSTNINGEN, der er et af de største og mest interessante fæstningsanlæg i Danmark. Med sine 66 store bunkere, de mange kanoner og radar havde fæstningen til formål at forsvare indsejlin-gen til Limfjorden og forsvare sig mod andre allierede angreb og overflyvninger.

Bogen omtaler desuden de militære anlæg på Agger Tange, Harboøre Tange, Rom Flyveplads, Helligsø, Langerhuse, Tørring, de under-jordiske anlæg ved Lemvig og de mange bunkers ved Oddesundbroen. Her er beskrivelsen af de mange anlæg med 130 fotos og forklarende kort, så det er muligt med bogen i hånden at gå spændende rundture i områderne.

Bogen indeholder en del ikke tidligere offentliggjorte tophemmelige danske og tyske papirer med beskrivende tegninger og kort. Desuden mange fotos taget i hemme-lighed under krigen.

Vi hører her hele historien om den danske arkitekt, kaldet "Skildpaddespionen", hvis spionage i Thyborønfæstnin-gen betegnes som det mest nøjagtige og omfattende spionarbejde under 2.Verdenskrig i hele Europa. "Skildpaddespionens" informationer til de allierede med mange nøjagtige snittegninger, kort og beskrivelser af de camouflerede militære anlæg (som her i Thyborøn var helt anderledes end i resten af Atlantvolden) er uden sidestykke i beretningen om Danmark under besættelsen.

Bogen indgår i serien: "Atlantvolden ved Ringkøbing" og . . . . . "Hanstholm-Fæstningen". 
Udkommer også i en tysk oversættelse.

96 sider, med 130 fotos, tegninger og kort.

ISBN 87-89155-52-1
Pris kr. 100.oo


Juni 2001

NÆTTER I AUGUST 1944
af Carsten Petersen

I august 1944 gennemførte RAF Bomber Command i løbet af tre nætter angreb mod Königsberg, Stettin og Kiel. De to angreb mod Königsberg var de længste angreb, Bomber Command fløj mod et hovedmål under 2.Verdenskrig.

Disse "nætter i august 1944" bruger Carsten Petersen til at beskrive forløbet, fra et bombemål besluttes i England (hvor mange fly, hvilke enheder, hvornår, hvilke ruter og ikke mindst hvordan man forsøgte at forvirre tyskerne) og frem til det endelige resultat (hvornår opdagede tyskerne angrebet, hvor troede de målet var, og hvad sendte de op imod de mange allierede bombefly).

Bogen beskriver den tyske jagerkontrol i Danmark i august 1944 og den britiske jamning af de tyske radar- og radio-frekvenser. Englænderne forsøgte med radio- og radarforstyrrelser, skinangreb og sekundære angreb at forvirre det tyske luftforsvar.

Desuden fortælles om de mange Mosquitopatruljer, der havde til opgave at nedskyde tyske natjagere på vej mod strømmen af bombefly. Bogen giver også en oversigt over de tyske natjagerstyrker i august 1944 med baggrunds-beskrivelse af cheferne. Der er endvidere mange oplysninger at hente om de tyske natjagerbesætninger, deres operationer og nedskydninger af bombefly. Samtlige nedskydninger og luftkampe over dansk område er beskrevet i bogen.

Bogen bygger på interviews med implicerede bombe- og natjagerbesætninger, pilotrapporter, efterretningsrapporter og beretninger fra øjenvidner. Desuden giver tyske beret-ninger og engelske efterretningsrapporter oplysninger om skaderne i målområderne. Som bilag til bogen findes foto-tyderapporter for Königsberg i slutningen af august 1944.

NÆTTER I AUGUST 1944 er på 130 sider, og er tæt pakket med oplysninger om luftkampe, uheld, heldige besætninger, tekniske oplysninger og er naturligvis rigt illustreret med billeder og kort.

ISBN 87-89155-50-5
Pris kr. 198.oo